Your browser is not supported. For the best experience, a newer version or another browser is recommended.
In order to give you better service we use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

SW-Kemi

Number of articles 9
Sort
Agaros Standard
A1000-100
Agaros standard är en agaros som fungerar utmärkt
för att separera DNA-fragment i storleksordningen
500bp upp till 6-7Kbp.
Gelerna kan vara mellan 0,6% och 2%.
Gelstyrka, 1% >1200 g/cm2
Gelstyrka, 1,5% >2500 g/cm2
Smälttemperatur 87-89°C
Geltemperatur 35-37°C
Sulfathalt <0,14%
Elektroendoosmos 0,05-0,13
Vattenhalt <7%
Binder ej DNA
DNAse/RNAse aktivitet ej detekterad
Förvaring: RT
Löslig i vatten
Agaros Standard
A1000-250
Agaros standard är en agaros som fungerar utmärkt
för att separera DNA-fragment i storleksordningen
500bp upp till 6-7Kbp.
Gelerna kan vara mellan 0,6% och 2%.
Gelstyrka, 1% >1200 g/cm2
Gelstyrka, 1,5% >2500 g/cm2
Smälttemperatur 87-89°C
Geltemperatur 35-37°C
Sulfathalt <0,14%
Elektroendoosmos 0,05-0,13
Vattenhalt <7%
Binder ej DNA
DNAse/RNAse aktivitet ej detekterad
Förvaring: RT
Löslig i vatten
Agaros Standard
A1000-1
Agaros standard är en agaros som fungerar utmärkt
för att separera DNA-fragment i storleksordningen
500bp upp till 6-7Kbp.
Gelerna kan vara mellan 0,6% och 2%.
Gelstyrka, 1% >1200 g/cm2
Gelstyrka, 1,5% >2500 g/cm2
Smälttemperatur 87-89°C
Geltemperatur 35-37°C
Sulfathalt <0,14%
Elektroendoosmos 0,05-0,13
Vattenhalt <7%
Binder ej DNA
DNAse/RNAse aktivitet ej detekterad
Förvaring: RT
Löslig i vatten
Bacto Agar
B1000-1
Bacto Agar är en speciellt upprenad agar som lämpar
sig utmärkt för mikrobiologiskt arbete. För att kunna
garantera korrekta tillväxtegenskaper testas varje
batch mot en lång rad olika bakterietyper.
Bacto Agar är även lämplig för växtceller och växtvävnad.
Gelstyrka 800-1100 g/cm2
Smälttemperatur 83-87°C
Geltemperatur 35-37°C
Askhalt <4,5%
pH (1,5%) efter autoklavering 6,1-6,9
Förvaring: RT
Löslig i vatten
IPTG Dioxanfri
I1000-5
Isopropyl-ß-D-1-tiogalaktosid
IPTG är en kemisk analog till galaktos som inducerar
transkriptionen av lacZ genen, men ej själv klyvs av
dess produkt; ß-galaktosidas. Används för att uttrycka
gener som i kloningsexperiment satts under lac-promoterns
kontroll.
C9H18O5S = 238,30 g/mol
Halt: >99%
Spec. Opt. Rot. (-20° C/D; 1%, H2O): -31° ± 2°
Förvaring: +4°C,
Transport: RT
Skyddas från ljus
Löslig i etanol och vatten
S: 22-24/25
IPTG Dioxanfri
I1000-10
Isopropyl-ß-D-1-tiogalaktosid
IPTG är en kemisk analog till galaktos som inducerar
transkriptionen av lacZ genen, men ej själv klyvs av
dess produkt; ß-galaktosidas. Används för att uttrycka
gener som i kloningsexperiment satts under lac-promoterns
kontroll.
C9H18O5S = 238,30 g/mol
Halt: >99%
Spec. Opt. Rot. (-20° C/D; 1%, H2O): -31° ± 2°
Förvaring: +4°C,
Transport: RT
Skyddas från ljus
Löslig i etanol och vatten
S: 22-24/25
IPTG Dioxanfri
I1000-25
Isopropyl-ß-D-1-tiogalaktosid
IPTG är en kemisk analog till galaktos som inducerar
transkriptionen av lacZ genen, men ej själv klyvs av
dess produkt; ß-galaktosidas. Används för att uttrycka
gener som i kloningsexperiment satts under lac-promoterns
kontroll.
C9H18O5S = 238,30 g/mol
Halt: >99%
Spec. Opt. Rot. (-20° C/D; 1%, H2O): -31° ± 2°
Förvaring: +4°C,
Transport: RT
Skyddas från ljus
Löslig i etanol och vatten
S: 22-24/25
Tris Ultrapure
T1000-5

Tris-(hydroximetyl)-aminometan

 

Tris, eller Tris Bas, är den mest använda bufferten inom biologisk forskning. En vanlig användning är som komponent i elektroforesbuffertar, t.ex. tris-borat-EDTA-buffert (TBE) eller tris-acetat-EDTA-buffert (TAE).Tris används i pH-området mellan 7,2-9,0. Bufferten bör tillredas vid den temperatur som den ska användas i, då pH varierar med temperaturen.

Denna kvalitet är av mycket hög renhet och lämpar

sig utmärkt för molekylärbiologiskt arbete.

 

[77-86-1]

 

C4H11NO3=121,14 g/mol

 

Halt: >99,9%

Vatten: <0,2%

A260: <0,03 (1M; H2O)

A280: <0,02 (1M; H2O)

A430: <0,004 (1M; H2O)

Buffertområde: pH 7,2-9,0

pH (1M; H2O): 10,5-11,5 (20°C)

Förvaring: RT

Löslig i vatten (800 g/L)

The product has been added to your shopping cart Show shopping cartCheckout